Pre odborníkov

Home » Pre odborníkov

Tím – prosby a odporúčania od rodičov k odborníkom

Vážení kolegovia a študenti, pre prípad, že ste sa dočítali až sem, nasledujúce strany sú určené práve vám. Sú na nich zachytené skúsenosti, priania a prosby rodičov z celého Slovenska. Skúsenosti sú aktuálne, pretože veľká väčšina rodín, ktoré zareagovali na našu výzvu, má dieťa s poruchou sluchu vo veku do 3 rokov. Rozhodli sme