Predškolský vek

Home » Vzdelávanie » Predškolský vek

Sebaobsluha

je oblasť vývinu dieťaťa, v ktorej sa dieťa učí to najdôležitejšie v jeho živote: postarať sa samo o seba. Iste budete súhlasiť, že všetky vedomosti sveta by boli človeku nanič, keby sa nevedel obliecť, umyť, pripraviť si jedlo. Táto dôležitá schopnosť úzko súvisí s vývinom motoriky, pretože dieťa musí dobre ovládať pohyby svojich

Motorika

Písať o rozvoji motoriky detí s poruchou sluchu sa môže zdať na prvý pohľad zbytočné: „porucha sluchu predsa spôsobuje, že dieťa horšie počuje, pohybovať sa vie podobne ako jeho rovesníci“. Prečo je teda také dôležité rozvíjať motoriku detí s poruchou sluchu? Odborníci vysvetľujú tento rozdiel vo vývine nepočujúcich a počujúcich detí viacerými zdôvodneniami:

Hmatové vnímanie, zmysly

Vnímanie detí v predškolskom veku je výsledkom súhry všetkých zmyslov. Deti veľmi potrebujú, aby to, čo spoznávajú, mohli vidieť, počuť, ohmatať si, ovoňať, dokonca aj ochutnať. Čím viac zmyslov pri spoznávaní sveta zapoja, tým lepšie si nový podnet zapamätajú. Súčasne si osvojujú pojmy, ktoré sa na označenie vlastností používajú – či

Zrakové vnímanie

Rozvoj zrakového vnímania je rovnako dôležitý pre predškolskú prípravu všetkých detí. Zrakové vnímanie je pre osoby s poruchou sluchu veľmi dôležité. Pre zníženú schopnosť v oblasti počutia sa ľudia s poruchou sluchu zvyknú opierať v oveľa väčšej miere o zrakové vnímanie. Nepočujúce deti zrakom nadväzujú očný kontakt, sledujú dianie v okolí a postupne sa učia

Orientácia v čase a priestore

Všetky malé deti si pojmy týkajúce sa orientácie v čase osvojujú pomaly. Dieťa v ranom a v predškolskom veku žije predovšetkým v prítomnosti. Ak mu poviete, že babička príde o týždeň a Vianoce sú o dva mesiace, pravdepodobne nebude vedieť, o akom časovom úseku hovoríte. Dieťa sa učí rozlišovať deň a noc. Postupne mu hovoríme, koľkokrát sa vyspí, kým príde

Predmatematické predstavy

Predmatematické predstavy sú zručnosti, ktoré si dieťa osvojuje už od raného veku a ktoré mu pomáhajú porozumieť javom v jeho živote. Malé dieťa má vrodenú túžbu skúmať a spoznávať svet okolo seba. Dávno predtým, ako sa naučí počítať do 20, sa začne stretávať s matematikou v každodennom živote. Naučí sa porovnávať veľkosť, dĺžku, hmotnosť predmetov, triediť predmety do