Ako a kde sa môžete objednať na vyšetrenie do Centra pre deti s poruchami sluchu (informácie poskytla MUDr. Radičová): 1. novorodenci, ktorí neprešli skríningom sluchu v pôrodnici ani kontrolou/kontrolami v rajóne sa môžu objednať do jednej z našich dvoch ORL ambulancií. Objednať sa dá len telefonicky nasledovne: na tel. č. 02 / 593 71 581 alebo 582 v pracovné dni medzi 6:45 – 8:00 na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15 na tel. č. 02 / 593 71 576 v pracovné dni medzi 14:00 – 14:30 na tel. č. 02/ 593 71 543 v pracovné dni medzi 7:30 – 8:30 a 14:00 – 14:30 Rodičia dostanú termín do ambulancie na kontrolu ušiek dieťaťa a o 15-20 minút i termín na samotné vyšetrenie sluchu. Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára alebo odporučenie od rajónneho ORL lekára, kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu.  Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. 2. väčšie deti, u ktorých majú rodičia podozrenie na poruchu sluchu, lebo zle reagujú alebo majú oneskorený vývin reči– takéto dieťa musí byť vyšetrené najskôr rajónnym ORL lekárom, aby sa vylúčili stavy, ktoré vedia vyriešiť v rajóne. Ak rajónny ORL lekár nezistí príčinu, dieťa by malo byť odoslané do najbližšieho vyššieho pracoviska pre deti s poruchou sluchu – nižšie prikladám zoznam. Ak chcú prísť rodičia k nám, môžu sa objednať do jednej z našich dvoch ORL ambulancií. Objednať sa dá len telefonicky nasledovne: na tel. č. 02 / 593 71 581 alebo 582 v pracovné dni medzi 6:45 – 8:00 na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15 na tel. č. 02 / 593 71 576 v pracovné dni medzi 14:00 – 14:30 na tel. č. 02/ 593 71 543 v pracovné dni medzi 7:30 – 8:30 a 14:00 – 14:30 Rodičia dostanú termín do ambulancie na kontrolu ušiek dieťaťa a o 15-20 minút i termín na samotné vyšetrenie sluchu. Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára alebo odporučenie od rajónneho ORL lekára, kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu.  Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. 3. deti, u ktorých bola diagnostikovaná porucha sluchu pomocou BERA alebo ASSR vyšetrenia a tá už bola nejakým spôsobom kompenzovaná alebo ešte nebola kompenzovaná a potrebujú ju doriešiť – tieto deti sa môžu objednať na emaily audiocentrumkramare@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15, kde treba hlásiť, že sa jedná o kontrolu kvôli načúvacím prístrojom alebo BAHE (prosíme ale uprednostnovať objednávanie emailom). Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára a kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu. Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. 4. deti, ktoré sú už sledované v inej foniatrickej ambulancii a rodičia chcú výsledky a starostlivosť skonzultovať – tieto deti sa môžu objednať na emaily audiocentrumkramare@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 02 / 593 71 132 v pracovné dni medzi 7:15 – 14:15, kde treba hlásiť, že sa jedná o kontrolu kvôli načúvacím prístrojom alebo BAHE (prosíme ale uprednostnovať objednávanie emailom). Je potrebné priniesť výmenný lístok od detského lekára a kompletnú zdravotnú dokumentáciu s prepúšťacou správou z pôrodnice, dokladmi zo všetkých ambulancií, kde je dieťa sledované, záznamy o všetkých doterajších vyšetreniach sluchu a ak sa realizovalo nejaké zobrazenie v oblasti hlavy (CT alebo magnetická rezonancia) – i CD nosič so snímkami a popis nálezu. Ideálne je mať zoradenú dokumentáciu chronologicky časovo a podľa ambulancií, kde je dieťa sledované. Zoznam vyšších pracovísk pre deti s poruchou sluchu
  1. Banská Bystrica: FNsP / DFN ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia, tel. 048 / 47 26  544
  2. Bratislava: NÚDCH – Detská ORL klinika, kontakty viď v texte vyššie
  3. Bratislava: UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie,tel. 02 / 686 73 755
  4. Košice: Detská fakultná nemocnica, ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia,tel. 055 / 235 39 82
  5. Košice: UN LP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, tel. 055 / 640 37 30
  6. Ružomberok: ÚVN SNP – Klinika ORL  a chirurgie hlavy a krku,tel. 00421 444 382 649