Ako sme sa už zmienili v úvode, kochleárny implantát sa výrazne líši od načúvacieho aparátu, ktorý zosilňuje zvuky. Kochleárny implantát kompenzuje (nahradzuje) poškodené alebo nefungujúce časti vnútorného ucha.

U počujúceho človeka premieňajú komplikované časti vnútorného ucha zvukové vlny na elektrické impulzy. Tieto impulzy sú potom posielané do mozgu, kde ich počujúci človek rozozná ako zvuk. Kochleárny implantát funguje na podobnom princípe. Interné aj externé časti implantátu spolupracujú tak, aby zmenili zvuk na elektrické signály, ktoré sú potom posielané k sluchovému nervu.

Najprv zachytí zvuk mikrofón, odkiaľ sa signál prenesie pomocou káblika k rečovému procesoru. Rečový procesor filtruje, analyzuje a premieňa zvuk na digitálny kód, ktorý je odoslaný do vysielacej cievky a odtiaľ pomocou elektromagnetických vĺn prenesený cez kožu do prijímača. Vnútorný prijímač prenesie signál k elektródam, ktoré sú umiestnené vo vnútri kochlei, pričom počet elektród sa môže líšiť. Elektródy obchádzajú poškodené časti kochlei a posielajú maličké elektrické impulzy priamo k sluchovému nervu. Sluchový nerv nesie elektrické signály k mozgu, kde sú nakoniec interpretované ako zvuk. Tento proces nastáva tak rýchlo, že človek počuje reč a iné zvuky bez pozorovateľného omeškania.

Počutie cez implantát znie inak ako normálne počutie, ale napriek tomu umožňuje niektorým osobám, aby boli schopné komunikovať orálne, prípadne hovoriť cez telefón.

Ak chcete vidieť ako funguje kochleárny implantát, pozrite si nasledujúce zaujímavé video (Video je v angličtine. V závislosti od vášho internetového pripojenia môže trvať dlhšiu dobu, kým si video stiahnete)

Pre viacej informácií o rôznych modeloch kochleárnych implantátov, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu navštívte nasledujúce stránky:

http://www.cis-slovakia.sk/ (dovozca implantátov značky Medel)

http://www.cmi.sk/sk/ (dovozca implantátov značky Cochlear)