Načúvacie prístroje sú zariadenia, ktoré zosilňujú zvuky reči a prostredia, čím uľahčujú počúvanie ľuďom, ktorí majú poruchu sluchu. V súčasnosti sú veľmi diskutovanou témou. Je to dané tým, že v praxi vidíme, že nielen u detí s ťažkou poruchou sluchu, ale aj u detí so stredne ťažkou poruchou sluchu závisí úspech dieťaťa v rečovej a sluchovej výchove od výberu vhodného načúvacieho prístroja a zároveň od jeho presného nastavenia.

 

V tejto kapitole sa vám pokúsime zjednodušene priblížiť teóriu ohľadne načúvacích prístrojov, pokúsime sa bližšie opísať, čo by ste mali vidieť počas nastavovania načúvacieho prístroja u foniatra a vyjadríme sa k jednotlivým mýtom o načúvacích prístrojoch. Podstatnou časťou tejto kapitoly budú zároveň praktické tipy, ako privykať dieťa na načúvacie prístroje, ako zabezpečiť, aby prístroje nepadali z ucha a ako sa správne starať o načúvacie prístroje.

 

Deti by mali začať nosiť načúvacie prístroje už v prvých mesiacoch života, hneď ako sa potvrdí porucha sluchu a stanoví sa prah sluchu. Každé dieťa je iné, a preto sa aj jeho vzťah k načúvacím prístrojom môže líšiť. Niektoré deti akceptujú načúvacie prístroje hneď od prvého dňa, u iných sa navykanie nezaobíde bez strhávania, kričania alebo hádzania sa o zem. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr dieťa prístroje dostane, tým skôr ich začne vnímať ako svoju prirodzenú súčasť. Podľa našich skúseností si deti so správne vyhotovenými koncovkami a zároveň so správne nastavenými načúvacími prístrojmi k nim zvyčajne vytvoria dobrý vzťah. Mnohé deti s ťažkou stratou sluchu, ktoré cez prístroje lepšie počujú, si časom začnú uvedomovať priepastný rozdiel medzi tým, keď majú prístroje zapnuté a vypnuté. Hneď po zobudení si ich začnú pýtať, pri spaní si ich nechcú dávať dole. Veľmi skoro (niektoré deti už pred druhým rokom veku) začnú hlásiť, že prístroj nefunguje (je vybitá batéria) tým, že si na uško ukazujú alebo podávajú prístroj rodičovi.

Záujem dieťaťa o načúvacie prístroje môže závisieť od niekoľkých faktorov – závažnosti straty sluchu, správneho nastavenia, vývinovej fázy, povahy dieťaťa a jeho schopnosti navykať si na neznáme veci. Väčšina detí si však na načúvacie prístroje bez problémov zvykne, čo môže byť pre vás povzbudením. Poďme si teda trochu viac povedať o načúvacích prístrojoch, aby ste mohli čo najskôr s vaším dieťatkom úspešne začať spoločnú cestu do sveta zvukov.

 

V tejto kapitole nájdete nasledujúce informácie:
Načúvacie prístroje podľa vzhľadu a umiestnenia

Časti závesného načúvacieho prístroja a príslušenstva

Digitálne načúvacie prístroje

Čo všetko sa môže diať na pravidelných kontrolách u foniatra

Zhrnutie procesu nastavenia načúvacieho prístroja u malého dieťaťa

Mýty a fakty o načúvacích prístrojoch

Starostlivosť o načúvacie prístroje

Praktické rady, ako vyriešiť časté problémy spojené s používaním načúvacích prístrojov

Praktické rady, ako dieťa (aj rodiča :-) ) privyknúť na nosenie načúvacích prístrojov

FM systém

Firmy predávajúce načúvacie prístroje, kostné a kochleárne implantáty v SR