Načúvacie prístroje sa líšia okrem veľkosti,  umiestnenia a  tvaru aj použitou technológiou zosilnenia. Kedysi sa používali analógové prístroje (vidieť ich môžete ešte u starších ľudí), no deťom sa v súčasnoti predpisujú už len plne digitálne prístroje.

 

O kvalite a spracovaní zvuku pri plne digitálnych prístrojoch rozhoduje predovšetkým to, aký je samotný softvér a hardvér prístrojov. Konečná kvalita zvuku a zrozumiteľnosť počutej reči závisí nielen od počtu frekvenčných pásem – kanálov, ale aj od mnohých ďalších možností nastavenia načúvacieho prístroja (napr. kompresných pomerov, kolienka kompresie či frekvenčnej kompresie).

 

Digitálne načúvacie prístroje pracujú tak, že mikrofón zachytí zvuk z okolia a premení ho na elektrický signál. Počítačový čip tento signál upraví, signál zosilní a v prevodníku ho zase premení späť na zvuk. Tento zvuk sa následne prenesie z reproduktora cez ušnú koncovku do uška dieťaťa. Digitálne prístroje majú veľké množstvo funkcií, ktoré môže foniater pomocou špeciálneho softvéru na počítači alebo v nastavovacej jednotke nastaviť, aby zlepšil porozumenie dieťaťa v rôznom prostredí.

 

Budeme si môcť digitálne prístroje finančne dovoliť?

Nevýhodou vyšších radov plne digitálnych prístrojov je, že ich cena sa pohybuje v stovkách eur. Pozitívnym javom je, že od 1. 10. 2016 začali preplácať zdravotné poisťovne načúvacie prístroje v hodnote 500 eur za kus (dieťa s obojstrannou poruchou sluchu má okamžitý nárok na 2 prístroje). 500 eur je suma, ktorá umožňuje, aby ste svojmu dieťaťu zaobstarali kvalitné načúvacie prístroje.

Podľa čoho si teda vybrať? Na Slovensku nie sú foniatri jednotní v tom, čo by malo byť štandardom pre deti. Vychádzajme preto zo zahraničia, kde je štandardom, že by detské prístroje mali mať

  • minimálne 8 kanálov (viac sa dozviete sa nižšie v texte),
  • funkcie na zvýšenie zrozumiteľnosti reči,
  • možnosť znížiť frekvenciu vysokofrekvenčných zvukov u detí s ťažkou stratou sluchu,
  • možnosť automatického výberu programov podľa zvukovej situácie, v akej sa dieťa nachádza a
  • možnosť pripojenia napríklad FM systému.

 

Prečo sú predchádzajúce body dôležité? Veľmi zjednodušene sa to dá opísať na príklade auta. Škoda Favorit aj Škoda Octavia vás odvezú tam, kam sa potrebujete dostať, ale jazda v Octavii bude oveľa kvalitnejším zážitkom. Nenechajte sa však pomýliť jednoduchosťou tohto príkladu. Zatiaľ čo kvalitnejšie a modernejšie auto môže byť pre mnohých ľudí len príjemným luxusom, načúvacie prístroje, ktoré majú viac kanálov, spektrum rozdelené na viacero pásiem a mnohé užitočné funkcie, jednoznačne zvyšujú porozumenie reči a tým uľahčujú logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť a zvyšujú šance dieťaťa, že sa naučí rozprávať. To nie je luxus, to je vytvorenie čo najlepšieho a najprirodzenejšieho prostredia na počúvanie každodenných zvukov z okolia a učenie sa reči.

 

Niektorí rodičia, ktorí by radi zakúpili deťom lepšie prístroje a zo zdravotnej poisťovne už majú jedny menej kvalitné a staršie, môžu požiadať o príspevok na druhú súpravu náhradných načúvacích prístrojov, ktorú poskytuje niektorým rodinám UPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) a to až do výšky 330 eur za 1 načúvací prístroj (suma vo februári 2018). Aj v tomto prípade môžete žiadať pri obojstrannej poruche sluchu príspevok na 2 načúvacie prístroje.

 

Ak vášmu dieťaťu s obojstrannou poruchou sluchu doteraz neboli predpísané dva načúvacie prístroje, porozprávajte sa s foniatrom, ktoré digitálne načúvacie prístroje by mu mohli pomôcť. Na Slovensku máme niekoľko firiem, ktoré ponúkajú načúvacie prístroje rôznej kvality, výkonu aj ceny. Pamätajte si, že neexistuje jedna značka a v rámci danej značky model načúvacích prístrojov, ktorý by bol vhodný pre všetky deti, pretože veľkosť straty sluchu, životný štýl a spracovávanie zvukov mozgom sa mení od dieťaťa k dieťaťu. Vhodné prístroje, ich značku aj model by mal vybrať predpísať foniater až po rozhovore s vami, a to na základe veľkosti straty sluchu, typu straty sluchu, veku dieťaťa a zároveň finančných možností vašej rodiny.

 

Rodičia sa občas dopočujú alebo sa na internete dočítajú o výborných prístrojoch, ktoré by chceli pre ich dieťa. Pamätajte, že nie všetky modely načúvacích prístrojov, ktoré sú na Slovensku dostupné pre dospelých, sú zároveň dostupné aj pre deti. Ak daný model nie je na Slovensku kategorizovaný ako model pre deti, a to napriek tomu, že by pre dieťa bol vhodný, foniater vám ho nemôže predpísať, a preto by ste ho museli zaplatiť v plnej výške. Firmy každý rok dopĺňajú zoznam prístrojov, ktoré môžu foniatri predpísať deťom s poruchou sluchu. Porozprávajte sa preto s vaším foniatrom o tom, aké možnosti máte, či vybraný model načúvacích prístrojov už je kategorizovaný.