C

Centrálna porucha sluchu (Central Auditory Processing Disorder – CAPD)

porucha, pri ktorej sa dieťa správa, ako keby bolo nepočujúce a to aj napriek tomu, že jeho ucho funguje správne. Je to preto, že mozog má problém porozumieť zvukom a nesprávne si vysvetľuje signály, ktoré dostáva z ucha. Vnímanie a porozumenie zvukov sa zhoršuje hlavne vtedy, keď ja na pozadí šum, alebo dieťaťu ide naraz do každého ucha iný rečový signál. Deti s centrálnou poruchou sluchu majú často pridružené poruchy – ADHD alebo poruchy učenia.

Viac sa dozviete tu

 

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

poskytuje diagnostickú, rehabilitačnú, psychologickú, psychoterapeutickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutým (predovšetkým v ranom a predškolskom veku), ako aj poradenskú službu ich rodinám formou krátkodobých pobytov, ambulantnej starostlivosti a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.

Viac sa dozviete tu

 

Cerumen (ušný maz)

normálna sekrécia (vylučovanie) zo žliaz vo vonkajšom uchu, ktorou úlohou je ochrana pokožky ucha pred infekciou.

 

CODA (Children of Deaf Adults)

toto združenie tvoria počujúce deti Nepočujúcich rodičov, ktorí používajú oba jazyky – prirodzený posunkový jazyk s Nepočujúcimi rodičmi a hovorený jazyk s počujúcimi obyvateľmi danej krajiny.

 

Connexin 26

genetická porucha sluchu pri ktorej dochádza k mutácii génu DFNB1, ktorý kóduje bielkovinu Connexin 26 dôležitú pre vnútorné ucho. Táto bielkovina podporuje transfer molekúl zodpovedných za prenos zvuku z vnútorného ucha.

Viac sa dozviete tu

 

CT scan (počítačová tomografia)

sa občas používa na určenie príčiny straty sluchu. Vďaka CT si lekár dokáže detailne prezrieť vnútorné ucho dieťaťa a zistiť, či mu pomôže určitý druh načúvacích prístrojov, alebo kochleárny implantát.

 

Cued speech

je systém, ktorý využíva zrak na to, aby sa osoby s stratou sluchu naučili lepšie hovoriť. Tento systém pozostáva z rôznych tvarov rúk a ich umiestnení v priestore. Jednotlivé kombinácie reprezentujú zvuky našej reči. U nás zatiaľ nie je veľmi rozšírený na rozdiel od USA alebo iných krajín.

Viac sa dozviete tu

 

Cytomegalovirus (CMV)

je typ vírusu podobný herpesu. Väčšina ľudí dostane CMV vo veku medzi 15 až 17 rokom života, ale dostať ho môže ktokoľvek. CMV sa zväčša neprejaví u zdravých dospelých žien, ale môže spôsobiť poruchu sluchu a mnohé iné poškodenia u novorodencov.

Viac sa dozviete tu