Ľ

ĽMD (ľahká mozgová dysfunkcia)

strešný pojem, ktorý sa kedysi používal pre označenie porúch učenia alebo správania u detí, ktorí nie sú mentálne oneskorené. Prejavuje sa napr. oslabením vnímania, pozornosti, pamäti, reči, zvýšenou pohyblivosťou…