T

Tendencia – snaha, úmysel, zámer.

 

Test reflexov svalov stredného ucha

zisťuje, ako dobre sa zvuk šíri z vonkajšieho do stredného ucha. Často chýba u detí so sluchovou neuropatiou.

Viac sa dozviete tu

 

Tichá komora (audiometrická kabína)

zvukovo izolovaná miestnosť, v ktorej sa vykonáva audiometrické vyšetrenie. Úlohou pacienta je počas vyšetrenia stláčať tlačítko, keď započuje rôzne tóny.

 

Tinnitus

pocit zvonenia, bzučania, klikania v uchu alebo hlave. Spája sa s niektorými poruchami sluchu a vystaveniu sa hlasitému zvuku.

Viac sa dozviete tu

 

Titulkovanie pre nepočujúcich

zobrazenie hovoreného slova a zvukov pomocou textu na televíznej obrazovke alebo filmovom plátne. Takéto titulkovanie umožňuje nepočujúcemu, alebo nedoslýchavému človeku nielen sledovať text, ale aj chápať, že osoba hovorí, keď je otočená chrbtom a nie je vidieť na jej tvár, alebo že je vo filme mnoho zvukov, ktoré sú dôležité pre pochopenie deja – škripot pneumatík pri brzdení, zvuk výťahu, kvapkanie vodovodu….,

 

Tlmočník posunkového jazyka

osoba, ktorá podporuje komunikáciu medzi počujúcou a nepočujúcou (nedoslýchavou) osobou tým, že prekladá hovorenú slovenčinu do posunkového jazyka a opačne.

 

Totálna komunikácia

filozofia, ktorá tvrdí, že sa majú používať všetky dostupné prostriedky, aby sa dieťaťu  uľahčila komunikácia. Preferuje simultánne používanie posunkového jazyka s hovorenou rečou a ďalšími spôsobmi prenosu informácií (mimika, obrázky, grafy…).

Viac sa dozviete tu

 

Toxoplazmóza

infekcia, ktorá sa dá nájsť u ľudí, mačiek, vtákov a iných zvierat. Väčšina ľudí s toxoplazmózou nemá skoro žiadne príznaky. Získaná forma sa prejavuje zvýšenou telesnou teplotou, zdurením lymfatických uzlín a postihnutím zraku. Vrodená forma býva častou príčinou porúch zraku a sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

TTY/TTD

je pomôcka pre ľudí s ťažkou poruchou sluchu, ktorá umožňuje posielať a prijímať písané správy cez telefónnu linku. Nahradzuje klasický telefón. Rozšírená je predovšetkým v USA.

 

Tympanogram – záznam tympanometrického vyšetrenia.

Viac sa dozviete tu

 

Tympanometria  (impedančná audiometria)

vyšetrenie, ktoré zisťuje ako dobre bubienok vibruje pri rozdielnom tlaku. Bubienok by sa mal voľne pohybovať tam a späť, podľa zmeny tlaku. Ak sa bubienok voľne nehýbe, môže to byť spôsobené tekutinou v uchu. Toto vyšetrenie nezisťuje aká veľká je strata sluchu.

Viac sa dozviete tu