Bezplatný kurz posunkového jazyka

(prihlášku poslať najneskôr do 15. októbra 2012)

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis organizuje tri bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sa usktuočnia na východnom, strednom a západnom Slovenku. Kurzy sú určené začiatočníkom. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránkach Nadácie Pontis pod článkom Príďte sa naučiť posunkovať.

————————————————————————————————

6. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre

(prihlášku poslať najneskôr do 14. októbra 2012)

Na festivele môžete zažiť nielen worshopy pre deti a dospelých v oblasti arte, drama, story, foto, výstavu a synpózium profesionálnych nepočujúcich umelcov, ale môžete sa zúčastniť aj súťažnej prehliadky divadelných predstavení. Bližšie informácie nájdete na stránkach Effety .

————————————————————————————————

Poradenstvo priamo v rodine s dieťaťom so stratou sluchu

(prihlášku poslať najneskôr do 30. septembra 2012)

Nadácia Pontis pripravila bezplatný projekt pre rodiny s deťmi so stratou sluchu vo veku od 0-6 rokov. Jej snahou je, aby rodiny z celého Slovenska mali možnosť zažiť intervenciu v domácom prostredí s rôznymi odborníkmi (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, lektor posunkového jazyka…). Pre rodiny je to nielen skvelá príležitosť ako sa naučiť lepšie pracovať s dieťaťom v prostredí domova, čiže tam, kde trávite s maličkým dieťaťom väčšinu času, ale aj príležitosť zapojiť viacerých členov rodiny do učenia sa novým zručnostiam :- )

PRIHLÁŠKU do programu a bližšie informácie o projekte nájdete na stránkach Nadácie Pontis bol odsekom mobilný pedagóg.

Do projektu sa zároveň môžu prihlásiť odborníci rôznych profesií, ktorí pracujú s deťmi so stratou sluchu vo veku od 0-6 rokov. Výzva pre odborníkov je zverejnená na stránkach Nadácie Pontis.

————————————————————————————————

STV odvysielala 21.5. 2011 reláciu TKN (Televízny klub nepočujúcich), ktorá bola určená predovšetkým počujúcim rodičom detí so sluchovým postihnutím. Témou je raná starostlivosť, teda deti od 0 do 3 rokov. Nájsť ju môžete v archíve STV http://www.stv.sk/online/archiv/tkn?date=2011-05-21&id=45376

Pani Ingrid Králová, scenáristka a režisérka relácie, zhrnula pre vás obsah relácie do niekoľkých bodov. Dozviete sa, že:
1. je dôležité, aby sa rodičia obrátili na odborníkov v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, v minulosti označovaných ako “poradne“. Služby v týchto zariadeniach, súkromných aj štátnych sú zdarma. Cieľom spolupráce s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva je naučiť rodiča ako doma pracovať s dieťaťom.

2. je potrebné začať pracovať s dieťaťom IHNEĎ ako sa porucha sluchu zistí, nezáleží na veku! Rodič nesmie uposlúchnuť nikoho, kto by mu tvrdil, že jeho „dieťa má ešte čas“! Dieťa sa musí naučiť rozvíjať sluch, cvičiť odzeranie aj reč.

3. obdobie do troch rokov dieťaťa je veľmi dôležité, pretože mozog sa prudko vyvíja a získava schopnosti, ktoré už neskôr nevie nadobudnúť. Ak nevznikne u dieťaťa jazykový systém v tomto období, neskôr je pre dieťa problematické naučiť sa používať jazyk. Jazykové spojenia nevzniknú, ak na dieťa napríklad len rozprávame. Zrak nie je schopný vnímať pery, pokiaľ mozog nemá slovnú zásobu.

4. sluchové postihnutie je považované za jedno z najťažších. Napriek tomu je veľmi veľa rodičov a ich detí so sluchovým postihnutím, ktorí dokázali prekonať bariéru medzi svetom nepočujúcich a počujúcich. Viacerí dospelí SP sú v pracovnom živote veľmi úspešní, majú vysokoškolské vzdelanie a zamestnanie rovnaké ako počujúci ľudia.

5. ak rodičia na začiatku pomôžu svojim deťom a nepremeškajú ranú starostlivosť, ich dieťa bude čoskoro robiť pokroky, na ktoré budú veľmi pyšní!