Kochleárne implantáty

Implantačné kritériá

Hlavnou funkciou kochleárneho implantátu je umožniť počutie zvukov okolia a reči deťom s ťažkou percepčnou poruchou sluchu, ktoré nemajú úžitok z načúvacích prístrojov. Táto kompenzačná pomôcka však nie je vhodným riešením pre každé dieťa s poruchou sluchu, dieťa musí spĺňať nasledujúce implantačné kritériá: audiologické kritériá Dieťa by malo pred implantáciou nosiť celodenne

Go to Top