Výchova dieťaťa s poruchou sluchu

Home » Rané poradenstvo » Výchova dieťaťa s poruchou sluchu

Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu

A na záver, kto iný by sa mal k výchove vyjadriť, ak nie tí, ktorí si ju zažili na vlastnej koži :-). Oslovili sme mladých ľudí s poruchou sluchu (nepočujúcich aj nedoslýchavých) so štyrmi otázkami. Dúfame, že vám ich úprimné odpovede prinesú zase o kúsok viac poznania, čo by mohlo byť pre vašu rodinu

Názory rodičov na výchovu

Z odpovedí rodičov na nasledujúce otázky vyplýva, že prínos nepočujúceho dieťaťa do rodiny je veľký nielen pre nich, ale aj pre ostatné deti v rodine. Prečítajte si teda, ako s postupom rokov vidia výchovu iní rodičia. „Naša výchova sa vôbec nelíši v hodnotách, ktoré sa deťom snažíme vštepovať: čo je správne, nesprávne, ako

Výchova dieťaťa s poruchou sluchu

V kapitole Dieťa s poruchou sluchu sme sa vám snažili opísať nielen vlastnosti detí, ale aj dôsledky poruchy sluchu. Táto kapitola je určená tým, ktorí už vedia, aké talenty ich deti môžu mať, a radi by zapremýšľali, ako vychovávať dieťa s poruchou sluchu tak, aby dosiahlo svoj potenciál  a zároveň ostal zvyšok rodiny šťastný