Spoločnosti a organizácie, ktoré predávajú načúvacie prístroje, kostné a kochleárne implantáty na Slovensku (uvedené v abecednom poradí) Akustik plus, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Phonak www.akustik.skphonak.skakustik@akustik.sk Adresa: Krížna 5, 811 07  Bratislava ( 02/5542 4272, 0910 922 404) Krivá 23, 040 01  Košice ( 055/7287 802) Tamaškovičová 17, 917 01  Trnava ( 0904 269 730) Banská Bystrica v príprave Audiocentrum SK, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Siemens/Signia kochleárne implantáty zn. Cochlear (partner spoločnosti Cochlear) implantovateľné systémy pre kostné vedenie (kostné naslúchadlá) zn. BAHA www.audiocentrum.skoffice@audiocentrum.sk Adresa: Astrová 2/A, 821 01  Bratislava ( 02/2076 7018) Kálov 17, 010 01  Žilina ( 0948 331 303) Audiofon, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Audiofon a Beltone www.audiofon.skaudiofon@audiofon.sk 048/4142 712 Adresa: Kapitána Jaroša 3A, 974 11  Banská Bystrica Audioprotetika Dunaj, s.r.o. načúvacie prístroje zn. ReSound a Interton www.audioprotetika.skaudioprotetika@audioprotetika.sk ✆ 02/4488 1203,  0902 604 047 Adresa: Račianska 77/D, 831 02  Bratislava CIS Slovakia, s.r.o. kochleárne imlantáty zn. MED-EL implantovateľné systémy pre kostné vedenie zn. BONEBRIDGE stredoušné implantáty zn. SOUNDBRIDGE kostné naslúchadlo zn. ADHEAR http://www.medel.com/skwww.cis-slovakia.skinfo@cis-slovakia.sk 02/5262 1840 Adresa: Firmova 12, 851 10  Bratislava FoniMed, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Hansaton www.fonimed.sk, www.hansaton.sk, fonimed@fonimed.sk 02/4425 9106, 0948 339 869 Adresa: Hálková 1, 831 03  Bratislava Ing. Karel Jančík – SLUCHADLA OTICON, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Oticon www.dobrysluch.cz 02/5273 1110 Adresa: Obchodná 518/30, 811 06  Bratislava Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku kochleárne implantáty zn. Oticon Medical (predtým Neurelec) http://www.unlp.sk/, orlkl.snp@fnlp.sk 055/640 37 36 (primár – prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.) Adresa: Trieda SNP 1, 040 11  Košice Protetika, a.s. načúvacie prístroje zn. Unitron www.protetika.skm.brezovan@protetika.skr.stefina@protetika.sk 0902 965 205, 0902 966 567 Adresa: Bojnická 10, 823 65  Bratislava Vantech audio, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Bernafon a Starkey www.vantech.skspolocnost@vantech.sk 055/6223 886 Adresa: Poštová 1, 040 01  Košice Widex Slovtón Slovakia, s.r.o. načúvacie prístroje zn. Widex www.widex.skinfo@widex.sk Adresa: Revolučná 19, 821 04  Bratislava ( 02/4329 4562, 0944 418 819) Kuzmányho 2, 974 01  Banská Bystrica ( 048/415 10 54) Kováčska 65, 040 01  Košice ( 055/625 33 52, 0917 895 062)