Cieľom mobilnej aplikácie „Posunkuj HRAvo“ je uľahčiť rodičom detí s poruchou sluchu komunikáciu s ich deťmi vo veku od narodenia do 6 rokov. Veríme však, že aplikáciu využijú nielen rodičia, ale aj starí rodičia, študenti, odborníci a širšia verejnosť – jednoducho ktokoľvek, kto sa chce lepšie dorozumieť s deťmi alebo s dospelými s poruchou sluchu. Keďže je o posunky medzi rodičmi veľký záujem a mnohí sa ich nemáte odkiaľ učiť, rozhodli sme spustiť prvú verziu pre Androidy, ktorá je zdarma dostupná na Play Store. Postupne urobíme aj verziu pre IOS. Čo v aplikácii nájdete už teraz:
  1. Slovník, v ktorom je viac ako 800 posunkov, ktoré môžete vyhľadávať podľa jednotlivých písmen abecedy (umiestnené sú napravo od postavičiek dieťaťa a rodiča). Môžete si zaznačiť, aké posunky ste sa naučili vy alebo vaše dieťa.
  2. Posunky rozdelené do tém, o ktorých s deťmi hovoríme počas každodenného života.
  3. Kvíz, kde si môžete navoliť obtiažnosť slovnej zásoby (vyberáte pomocou filtra zo 4 úrovní). V kvíze máte dve možnosti. Buď uvidíte video bez názvu a vašou úlohou je určiť, ktoré z troch slov, ktoré sa vám zobrazia pod videom k danému videu patrí alebo máte hore na obrazovke napísané konkrétne slovo a vašou úlohou je preklikať sa na pravej strane videa (čísla 1, 2, 3), ktoré z tých troch videí danému slovu zodpovedá. Odpoveď následne zaznačíte dole pod videom. Zvolili sme takýto „dvojitý“ kvíz, aby sa to rodičom nezunovalo a mali trochu zmeny :-)“
Výhodou aplikácie je, že všetky videá s posunkami sa stiahnu priamo do mobilu a tak sa dá k posunkom dostať kedykoľvek, bez nutnosti pripojiť sa k internetu. Musíte mať však dostatočný priestor v pamäti mobilu na ich stiahnutie. Vydavateľom aplikácie je občianske združenie Infosluch (www.infosluch.sk), ktorého cieľom je vzdelávať rodičov aj širšiu verejnosť o poruche sluchu, výchove, rozvoji a komunikácii s deťmi s poruchou sluchu. Našim cieľom je zároveň poskytovať bezplatnú ranú intervenciu rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku v domácom prostredí. Za vznik aplikácie vďačíme skvelým a ochotným programátorom z firmy Bel Air, s.r.o. , všetkým vám, ktorí ste nám darovali dve percentá z dane a Nadácii Pontis (nadačný fond Telekom a charitatívny projekt denníka Nový Čas – Srdce pre deti), ktorá vznik aplikácie podporila finančne. Ak zistíte v aplikácii chyby, alebo budete mať nápad, čo by ju ešte mohlo vylepšiť, napíšte nám na infosluch@yahoo.com Aplikácia je dostupná zdarma, ak však chcete podporiť prácu OZ Infosluch finančným darom, môžete tak urobiť na nasledovnom účte SK35 0200 0000 0022 4682 8456. Ďakujeme  :-) .