Pravidlá ochrany súkromia appka „Posunkuj HRAvo“ android

  1. Naša aplikácia slúži na učenie sa posunkom. Je vhodná pre celú rodinu a preto je jej obsah vhodný aj pre deti. Jej cieľom je uľahčiť komunikáciu rodičom detí s poruchou sluchu alebo rodičom nehovoriacich detí, primárne vo veku od narodenia do 6 rokov. Ak k hovorenej reči pridáte posunky, dieťa sa tak bude môcť oprieť o 2 zmysly – sluch aj zrak. Takto môžete začať komunikovať s vašim dieťaťom od narodenia. Tento spôsob komunikácie sa nazýva „kontaktné posunkovanie“. Veríme však, že aplikáciu využijú nielen rodičia, ale aj starí rodičia, študenti, odborníci a širšia verejnosť – jednoducho ktokoľvek, kto sa chce lepšie dorozumieť s deťmi alebo s dospelými s poruchou sluchu.
  1. Čo v aplikácii nájdete:
  • Slovník, v ktorom je viac ako 2 500 posunkov. Posunky môžete vyhľadávať podľa jednotlivých písmen abecedy (umiestnené sú napravo od postavičiek dieťaťa a rodiča). Môžete si zaznačiť, aké posunky ste sa naučili vy alebo vaše dieťa.
  • Posunky rozdelené do tém, o ktorých s deťmi hovoríme počas každodenného života.
  • Kvíz, v ktorom máte dve možnosti. V prvej možnosti uvidíte video bez názvu a vašou úlohou je určiť, ktoré zo štyroch slov, ktoré sa vám zobrazia pod videom k danému videu patrí. V druhej možnosti máte dole na obrazovke napísané konkrétne slovo a vašou úlohou je zvoliť, ktoré z tých štyroch videí (čísla 1, 2, 3, 4) danému slovu zodpovedá. Odpoveď následne zaznačíte.
  1. Ako aplikácia funguje: Výhodou aplikácie je, že všetky videá s posunkami sa stiahnu priamo do mobilu a tak sa dá k posunkom dostať kedykoľvek, bez nutnosti pripojiť sa k internetu. Musíte mať však dostatočný priestor v pamäti mobilu na ich stiahnutie.
  2. Naša aplikácia je zdarma dostupná v plnej verzii pre všetkých. K jej stiahnutiu nezadávate žiadne prihlasovacie údaje ani nemusíte byť členom OZ Infosluch.
  3. Naša aplikácia nezobrazuje žiadne reklamy okrem odkazu na naše ďalšie bezplatné mobilné appky na učenie sa posunkov.
  4. Naša aplikácia nezhromažďuje žiadne dáta, ani citlivé a osobné údaje o jej používateľovi. Používatelia nemôžu navzájom interagovať alebo si vymieňať informácie. Aplikácia neumožňuje zdieľať fyzickú polohu používateľa s ostatnými.
  5. Aplikáciu vytvorilo OZ Infosluch v spolupráci s programátorom Jakubom Hovorkom.