Cieľom hry je vedieť popísať dlhšími vetami, čo vidíme na obrázku. Mnohé deti zo začiatku tvoria krátke vety a potrebujú veľa pomoci tým, že im dávame pomocné otázky, dievčatko s poruchou sluchu, ktoré máme na videu, je na svoj vek veľmi zručné. Hlavne u detí s ťažšími poruchami sluchu môže byť samostatné popísanie toho, čo vidia na obrázku zo začiatku výzvou.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Bednářová, Šmardová: Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková