Cieľom hry je precvičiť si sluchovú pamäť tým, že dieťa počúva dlhé vety s viacerými vlastnosťami predmetov, zvierat a vecí. Zároveň si precvičuje novú slovnú zásobu – nové vlastnosti, dáva si dokopy nové súvislosti, tvorí asociácie. Niektoré deti s poruchou sluchu sú schopné v predškolskom veku tvoriť takéto hádanky aj sami, no mnohé potrebujú dopomoc dospeláka.

Autor videa: Silvia Hovorková