Cieľom hry je striedať sa so súrodencom/kamarátom pri triedení korálok podľa farby. Pri tejto hre sa okrem striedania rolí, čakania na druhého, tolerancie druhého vo vlastnom priestore, rozvíja dieťa s poruchou sluchu aj jemnú motoriku, koordináciu oko – ruka a myslenie (dieťa triedi na základe abstrakcie – farba). Ak dieťa nezvláda malé korálky, môžete začať s väčšími drevenými korálkami. Na uchytenie paličiek môžete namiesto polystyrénu použiť aj kôpky plastelíny. Pozor s malými korálkami sa hráme iba vtedy, ak ich už dieťa nedáva do úst a nehrozí riziko vdýchnutia.

Autor videa: Silvia Hovorková