Cieľom cvičenia je porovnať 2 vety, ktorú sú podobné obsahom, ale neznejú úplne rovnako. Buď do jednej z viet pridáme nové slovo (napr. Máme doma mačku vs Máme doma psa a mačku) alebo jemne pozmeníme znenie vety (napr. Mama dnes upratuje vs Mama bude upratovať). Vedieme dieťa k tomu, aby vedelo pomenovať, čo sa vo vete zmenilo. Táto úloha precvičuje sluchovú pozornosť aj sluchovú pamäť dieťaťa s poruchou sluchu.

Autor videa: Silvia Hovorková