Cieľom hry je skutočne premýšľať o tom, čo počujeme :-) . Tvrdenia, ktoré hovoríme by sa mali striedať, raz povieme správne inokedy opačne. Môžte pomiešať farby jedla, zmeniť čo lieta, jazdí, pomiešať povolania….Je veľmi dôležité, aby deti vedeli vysvetliť, prečo nie je pravda, čo sme povedali. Pozor, deti, ktoré majú oslabenú sluchovú pamäť môžu mať ťažkosti s touto hrou, keďže si nebudú schopné zapamätať 2 dlhšie vety.

Autor videa: Silvia Hovorková