Cieľom hry je uvedomenie si rozdielu medzi hlasným a tichým hlasom, regulácia vlastného hlasu. Už veľmi malé deti sú fascinované šepkaním a snažia sa šepkanie zopakovať. Takáto hra nám zároveň často ukáže, či má dieťa dobre nastavenú kompenzačnú pomôcku. Ak áno, tak by malo byť dieťa schopné na 1,5-2 metre porozumieť šepkanej reči a ukázať na správny obrázok alebo urobiť to, o čo ho prosíte. Vedieť ukázať na obrázok by malo vedieť aj vtedy, ak ho ešte nevie povedať. (Pozn. – samozrejme ukázať správny obrázok vie iba vtedy, ak ho už pozná, čiže najprv sa uistíme, že dieťa rozozná obrázok pri bežnom hlase a až potom skúšame šepkanie :-)

Autor videa: Silvia Hovorková