Cieľom je precvičiť ukazovacie zámená – ten, tá, to, tie. Táto úloha je pre viaceré deti s poruchou sluchu ťažká na papieri, no v živote vedia ukázať na predmet a povedať „Chcem to. Daj mi prosím toto, Tieto nohavice nechcem“. Aj preto sa nácvik ukazovacích zámen nerobí za stolíkom alebo predovšetkým v každodennom živote, keď si veci, ktoré nás zaujímajú spoločne s dieťaťom ukazujeme :-)

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Axamítová-Klaudová: Rozvíjanie reči hrou, Fortuna Libri, Bratislava, 2014.

Autor videa: Silvia Hovorkova