F

Faciálny –  tvárový

 

FM systém 

rádiový systém, ktorý umožňuje dieťaťu lepšie počuť v hlučnom prostredí (napríklad trieda, alebo reštaurácia). Dieťa nosí prijímač a učiteľ (alebo rodič) hovorí do mikrofónu, ktorý má blízko úst. Zvuk je prenesený priamo k prijímaču dieťaťa. Hlas učiteľa (rodiča) znie vďaka FM systému jasnejšie a hlasitejšie, ako keby dieťa stálo hneď vedľa hovoriaceho. Dieťa môže naraz používať FM systém aj načúvací prístroj.

Viac sa dozviete tu

 

Foniater – lekár, ktorý sa zaoberá poruchami reči, hlasu a sluchu.

 

Frekvencia

rýchlosť šírenia zvuku. Frekvenciu môžeme zjednodušene opísať ako výšku zvuku. Meria sa v Hertzoch (Hz). Všetky zvuky sa skladajú z rozdielnych frekvencií. Zvuky, ktoré sa šíria rýchlo, sú vysoké zvuky (napr. pišťanie) a zvuky, ktoré sa šíria pomaly, sú nízke zvuky (napr. hrom). Frekvencie zobrazené na audiograme sú 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz.

Viac sa dozviete tu

 

Frekvencie reči

sú frekvencie, ktoré sa nachádzajú v oblasti medzi 500 a 4000 Hz. Tieto frekvencie sú najviac dôležité pre počutie a porozumenie reči.

Viac sa dozviete tu

 

Frustrácia

stav, ktorý vzniká vtedy, keď dlhodobo nemôžeme uspokojiť nejakú našu potrebu alebo túžbu. Prejavuje sa napätím, úzkosťou, zúfalstvom a hnevom. Ak pretrváva dlho, môže viesť k poruchám správania.

 

Fyzioterapia

odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Je to súčasť rehabilitácie. Patrí sem napríklad kinezioterapia, elektroterapia, magnetoterapia, masáž, hydroterapia…