H

Handicap – znevýhodnenie

 

Hereditárny – dedičný

 

Hertz (Hz)

jednotka frekvencie (výšky) zvuku. Stretnete sa s ňou pri vyšetreniach sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Hlasitosť (intenzita)

sa meria v decibeloch (dB). Zvuky okolo nás môžu mať rozdielnu hlasitosť.

Viac sa dozviete tu

 

Hluchota

strata sluchu väčšia ako 90 dB. Môže byť praktická, alebo úplná. Pre oba typy platí, že ani po kvalitnom tréningu sluchu, nie je možné rozumieť reči čisto sluchom, ale prvoradý ostáva vizuálny kanál a odzeranie z pier.

Viac sa dozviete tu

 

Hlucho – slepota

viacnásobné postihnutie, ktoré výrazne ovplyvňuje metódy, ktoré sa používajú na komunikáciu a vzdelávanie. Prináša veľa bariér v pracovnom a spoločenskom živote, v mobilite aj v prístupe k informáciám. Hluchoslepota neznamená len úplnú stratu zraku a sluchu. Je to kombinácia rôzneho stupňa postihnutia zraku a sluchu.

 

Huggies

značka plastických krúžkov, ktoré sa používajú na pridržanie načúvacieho prístroja na ušku malého dieťaťa.

Viac sa dozviete tu

 

Hydrocefalus

vodnatieľka mozgu. Je to nadpriemerne zvýšené množstvo mozgo-miešneho likvoru v oblasti mozgu, čím sa výrazne zväčší hlava. Príčinou hydrocefalu môže byť, že v mozgu vznikne prekážka, ktorá bráni likvoru, aby správne cirkuloval, likvor sa správne nevstrebáva alebo sa ho tvorí príliš veľa.

 

Hyperacusis – precitlivenosť na silnejšie zvuky, zvýšená dráždivosť sluchového ústroja.

 

Hyperkinéza – zvýšená pohyblivosť, mimovoľné pohyby tela – hlavne končatín.

 

Hypertónia – zvýšené svalové napätie (tlak).

 

Hypokinéza – znížená pohyblivosť, hybnosť.

 

Hypotónia – znížené svalové napätia, často spojené s menšou silou vo svaloch.