U

Ucho

orgán umožňujúci počutie. Skladá sa z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha.

Viac sa dozviete tu

 

Usherov syndróm

genetická porucha sluchu, pre ktorú je charakteristická hluchota a postupné strácanie zraku až na úroveň slepoty. Kvôli odumieraniu častí očných buniek dochádza k zúženiu zorného pola a znižuje sa tak schopnosť oka reagovať na zmeny svetla (šeroslepota).

Viac sa dozviete tu

 

Ušná koncovka (individuálna)

špeciálne vytvarovaný kus hmoty v tvare vonkajšieho ucha (zvukovodu). Používa sa pri závesných načúvacích prístrojoch, na vedenie zvuku z načúvacieho prístroja do ucha.

Viac sa dozviete tu

 

Ušný kanál (zvukovod) – kanál, ktorý spája ušnicu s bubienkom.

Viac sa dozviete tu

 

Ušný maz (cerumen)

normálna sekrécia (vylučovanie) zo žliaz vo vonkajšom uchu. Udržuje pokožku ucha suchú a ochraňuje ju tak pred infekciou. Občas sa z neho vytvorí zátka, ktorá upchá ušný kanál a vtedy dieťa horšie počuje. Ušný maz môže byť dôvodom pískania načúvacieho prístroja.