Cieľom učenia sa básničiek je nielen budovanie sluchovej pamäte, ale aj precvičovanie rytmu a rýmu. Ideálne je, keď do detských riekaniek a básničiek zapojíme aj pohyb. Schéma aj pohyb pomáha niektorým deťom pri zapamätaní si poradia slov v básničke. Pri nepočujúcich deťoch môžeme básničky preposunkovávať. V prípade tejto básničky je skvelé, že sa dieťa zároveň naučí postupnosť ako si dôkladne umyť ruky, čo zvyšuje jeho samostatnosť.

Zdroj: Slová básničky si stiahnete tu.

Autor videa: Ivka N.