Cieľom hry je nájsť rýmujúce sa dvojice slov v trojici vyslovených slov. Pre deti s poruchou sluchu predškolského veku je to náročná úloha, mnohé ju nezvládnu pred nástupom do školy. Nevyhnutnou podmienkou je, že dieťa už vie na základe sluchu vnímať poslednú slabiku v slove (v tomto prípade slabiku v slove).
Niekedy pomáha, ak vidí dieťa pred sebou obrázky slov, ktoré ste povedali a tak si vie slová zopakovať samo pre seba niekoľko krát predtým ako Vám dá odpoveď. Výber dvojice rýmujúcich slov s pomocou obrázku by dieťa mohlo začať zvládať medzi 4-5 rokom sluchového veku.

Autor videa: Silvia Hovorková