Cieľom hry je uvedomenie si častí tela na sebe, na mame a priloženie správnej časti tela na podložku. Dieťa si tu precvičuje ukazovanie, zlepšuje porozumenie slov počas toho ako ich mamka pomenováva a zároveň ukazuje na sebe. Dieťa si vylepšuje koordináciu oko – ruka a jemnú motoriku, keď sa snaží prilepiť suchý zips na podložku. Jednotlivé časti tela sú zalaminované, aby vydržali dlhšie.

Autor videa: Silvia Hovorková