Cieľom hry je vyvodzovať zvuky počas prikladania písmen. Tomuto chlapčekovi sa páčili písmená, no vokalizáciu aj očný kontakt mal oslabený a tak sme spojili vec, ktorú má rád (jeho silnú stránku) s tou, ktorá ešte bola pre neho výzvou. Na videu vidíte, že sa snažím, aby dieťa videlo na moju tvár a preto si prikladám písmenko o ktoré má záujem k tvári. Keď hlásku vyslovím, priložím mu jeho ruku na svoju tvár alebo jeho ruku na moju (jeho) tvár, aby zacítil, kde to „vibruje“, keď hlásku povieme. N napríklad cítime na nose, G zase vtedy, keď sa chytíme za hrdlo (viď. pomocné artikulačné znaky). Akýkoľvek zvuk, ktorý sa dieťaťu podarí radostne oceníme a zopakujeme po ňom. To, čo sa nám zdá ako ľahká vec, môže byť pre niektoré deti veľká výzva.

Autor videa: Silvia Hovorková