Cieľom hry je dosiahnuť, aby sa dieťa nebálo používať svoj hlas, aby sa s radosťou snažilo napodobňovať zvuky, ktoré počuje okolo seba. Pri maličkom dieťati je na začiatku dôležité, aby ste sa vy – rodič pripájali na dieťa a opakovali po ňom rôzne pokusy o zvuky a až potom očakávali, že dieťa začne opakovať po nás :-) Ak dieťa nevokalizuje, vokalizujte intenzívne vy. Deťom pomáha zapojiť sa do výmeny, ak je náš hlas melodický, výrazný, naša tvár vyjadruje radosť, že sme spolu a hráme sa. Spolu so slovom môžete použiť aj gesto. „Divadelná“ mimika zase pritiahne pohľad dieťaťa a tak si lepšie všimne ako vyzerajú vaše ústa pri rôznych citoslovciach. Niektoré deti začnú imitovať najprv náš pohyb (napr. priloženie rúk k ústam) a až potom samotný zvuk. Nebojte sa používať gestá, vo vývine jazyka sú prirodzené aj pre počujúce deti.

Autor videa: Silvia Hovorková