Cieľom hry je uvedomenie si častí tela na iných ľuďoch, hračkách, obrázkoch. Dieťa by najprv malo byť schopné ukázať časti tela na sebe a až potom na inej osobe alebo zvieratku.  Chlapček na videu má dobre porozumenie slovám (časti tela už vie na vyzvanie bez ťažkostí ukázať), ale sám ich ešte nevie pomenovať, to sa naučí až neskôr.

Autor videa: Silvia Hovorková