Cieľom tejto hry je rozloženie slova na slabiky, spočítanie slabík. Začína sa s krátkymi – dvojslabičnými slovami (ma-ma, vo-zík). Neskôr sa podľa schopností dieťaťa postupuje k 3-4-5 slabičným slovám (napr. u-mý-vať, po-lo-vič-ka, lo-ko-mo-tí-va). Vytlieskavať môžeme podstatné mená, prídavné mená, slovesá…Deti zvyknem učiť, že si pri každom tlesknutí pridajú jeden prst na ruke a tak na konci vidia, koľko slabík vytlieskali.

Autor videa: Silvia Hovorková