Cieľom tejto hry je sluchová pozornosť – dieťa čaká kým povieme cink a až potom urobí krok. Jeho úlohou je zároveň zopakovať citoslovce, ktoré počulo. Počas tejto hry si dieťa zároveň precvičuje rovnováhu a koordináciu končatín – chodenie po „ježkových“ poľgulách je náročné, no deti často baví ako z nich padajú a cvičia si tak vytrvalosť, keď sa na nich snažia vrátiť späť. Chodenie po nich je zároveň intenzívna zmyslová skúsenosť. Dievčatko na videu má viacnásobné postihnutie a preto mu dve pomáhame robiť kroky a trafiť sa na „ježkov“. A hoci vidíte, že kroky robí len sťažka a z pologulí opakovane padá, hru si užíva. Dievčatko nie je schopné rozprávať, no radosť z pohybu mu pomohla k vokalizácii slova cink (slovo, ktoré dovtedy nikdy nepovedalo).

Autor videa: Silvia Hovorková