Cieľom tejto hry je najprv vedieť vyhľadať správny obrázok – napr. zmrzlinu, ktorá má 2 kopčeky alebo zmrzlinu, ktorá ma ružový a hnedý kopček. Dieťa si takto precvičuje sluchovú pamäť, schopnosť udržať si v pamäti okrem predmetu aj farby alebo čísla. Čím viac vlastností zmrzlina bude mať, tým ťažšie sa dieťaťu pamätá a porovnáva, keďže tých zmrzlín vidí podobných veľa. Druhou časťou cvičenia (t, ktorú vidíte na videu) je schopnosť pomenovať, čo má hľadať mamka. Podľa sluchového veku dieťaťa to môže byť napríklad veta: „Mamka pohľadaj bielu zmrzlinu s jedným kopčekom“ (spojili sme predmet s farbou aj číslom). Na videu je vidieť, že dievčatko v tomto momente zvláda zatiaľ povedať iba kratší pokyn a aj to len vtedy, keď mu ho predtým odmodelujeme. Nevadí mamka mu správne znenie vety odmodeluje znova.

Zdroj:

Autor videa: Silvia Hovorková