Cieľom hry je naučiť dieťa poskladať rozstrihnutý obrázok. Začíname s jedným rozstrihnutým obrázkom. Ak dieťa vie zložiť 1 obrázok zložený z 2 častí, dáme mu následne 2 rozstrihnuté obrázky (4 časti) – polovičku kohúta a polovičku kravy položíme na stôl a dieťa ma priložiť zvyšné dve polovičky správne. Aspoň zo začiatku by mali byť obrázky výrazne iné – kohút a ovečka, lopta a auto… Počas hry opisujeme čo dieťa robí, keď obrázok zloží, pomenuje slovom alebo citoslovcom čo je na obrázku. Ak si dieťa nevie poradiť môžete mu obrázky opisovať napr. „Pozri tu má krava hlavu. Hľadaj, kde má zadok (chvostík)?“

Autor videa: pani Michaela K.