Cieľom hry je naučiť dieťatko od cca 10 mesiacov pichať ukazováčikom do guličky (skoordinovať oko s rukou a pripraviť si ukazovák na budúce ukazovanie), sústrediť sa, premýšľať, kde sa gulička schovala (stálosť objektu) a premýšľať ako ju vyberie von. Aktivitu dopĺňajte napr. citoslovcami pich-pich a komentárom, čo dieťatko robí. – napr. „Máš guličku, Malú guličku, Pich pich do guličky. Óooo, kde sa gulička schovala…“ Sledujte dieťa pri aktivite, dajte veľký pozor, aby väčšiu mäkkú guličku (pom pom) nezjedlo alebo nevdýchlo.

Autor videa: Silvia Hovorková