Cieľom cvičenia je buď pomenovať, čo sa deje na jednotlivých obrázkoch použitím slovies – napr. Čo robí tento ujo? (Dieťa povie/zaposunkuje „pláva“) Čo robí psík? (dieťa povie/zaposunkuje „šteká“) alebo zistiť či dieťa rozumie jednoduchým vetám, ktoré hovoríme/posunkujeme a preto vie ukázať správny obrázok – Ukáž mi – „Kto žehlí? Kto šteká?.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková