Cieľom cvičenia je, aby dieťa správne ukázalo obrázok podľa použitia – Ukáž mi „Čím režeme?“, „V čom spíme?… Pozor pýtame sa slovesami, nie podstatnými menami (nie – ukáž nôž, ukáž posteľ…). Deti s poruchou sluchu na začiatku často zvládajú podstatné mená (vedia odpovedať na otázku „Čo to je“, ale s otázkami so slovesami napr. „Čím režeme“ majú väčšie ťažkosti.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková