Cieľom tejto hry je rozloženie slova na slabiky, spočítanie slabík a zakreslenie správneho počtu čiarok alebo oblúčikov pod obrázok. Zvyčajne s dieťaťom slová roztlieskavame. Skákanie je vhodné pre tie deti s poruchou sluchu, ktoré majú ťažkosti udržať sluchovú pozornosť, sú unavené alebo nepozorné a pohyb im pomáha sústrediť sa dlhšie. Poskakovanie pomáha mnohým deťom uvedomiť si rytmus slova celým svojim telom.

Zdroj:

Autor videa: Silvia Hovorková