Cieľom cvičenia je zamerať sa na privlastňovacie zámená, ktoré robia často deťom s poruchou sluchu ťažkosti. Dieťa najpr pomenuje osobu, ktorá na obrázku je a popíše, čo daná osoba má. Napríklad „Mama má loptu“. Následne sa opýtate „Čia je to lopta“ – mamina. Pomenovanie osôb alebo zvierat môžete urobiť aj vy, ak si dieťa nie je isté. Toto je pes. Pes leží v búde. Čia búda to je? – psia. Využiť môžete obrázky z knižiek, časopisov. Najlepšie sa však učia privlastňovacie zámená v bežnom živote, keď hovoríte o tom, že toto sú Peťkove topánky, mačkina hračka, tatov mobil….

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Axamítová-Klaudová: Rozvíjanie reči hrou, Fortuna Libri, Bratislava, 2014.

Autor videa: Silvia Hovorková