Cieľom je samostatnosť dieťaťa pri nasadzovaní kompenzačnej pomôcky. Viaceré deti okolo 2,5- 3 rokov si už vedia sami pripnúť  cievku od kochleáru späť na hlavu, po tom čo im spadne. Okolo predškolského veku si deti vedia nasadiť celý kochleár, ak sú k tomu vedené. Deti s načúvacím prístrojom sa v predškolskom veku majú tiež začať učiť založiť prístroj za ušnicu, často však ešte potrebujú pomôcť dotlačiť ušnú koncovku do ucha. K samostatnosti patrí aj to, že odmalička učíme deti, aby vedeli zahlásiť, keď sa im vybije batéria v načúvacom prístroji, kochleári alebo vibrátore. Zahlásiť to vedia už aj mnohé deti okolo 2 rokov tým, že vám ukážu na ucho alebo rovno podajú svoje náhradné „uško“.

Autor videa: Silvia Hovorková