Cieľom učenia sa básničiek je nielen budovanie sluchovej pamäte, ale aj precvičovanie rytmu a rýmu. Ideálne je, keď do detských riekaniek a básničiek zapojíme aj pohyb. Pohyb pomáha niektorým deťom pri zapamätaní si poradia slov v básničke. Pri nepočujúcich deťoch môžeme básničky preposunkovávať.

Zdroj: Slová básničky si stiahnete tu.

Autor videa: Silvia Hovorková