Cieľom hry je zapísať prvú hlásku na ktorú slovo zobrazené na obrázku začína. Nakoniec z týchto písmen poskladať slovo. V tomto prípade už dievčatko vie písať veľkým tlačeným písmom a tak zapisuje jednotlivé písmená samé, písmená vie izolovane prečítať no čítať ešte nevie. Ak neurčí hlásku správne, snažíme sa hlásku zdôrazniť alebo natiahnuť, aby si ju lepšie sluchom uvedomilo. Nakoniec si na dané slovo môžete spolu s dieťaťom vymyslieť vetu. Ak by dieťa opakovane hlásku nepočulo a unikali mu napríklad sykavky na začiatku alebo konci slova, je nutné o tom povedať foniatrovi, aby zistil, či dieťa nepotrebuje zosilniť nastavenie kompenzačnej pomôcky na niektorých frekvenciách.
Takúto predlohu si viete spolu s dieťaťom zoskladať aj doma, napríklad z vystrihnutých obrázkov z časopisu.

Zdroj:

Autor videa: Silvia Hovorková