Cieľom hry je, aby dieťa dopĺňalo do viet slová v správnom gramatickom tvare. Na začiatku hry je dobré, ak si jednotlivé obrázky s dieťaťom pomenujete, aby ste zistili, či dieťa vôbec pojmy pre dané obrázky má. Rodič ukazuje dieťaťu, kde sa v čítaní nachádzajú alebo môže ukazovať priamo s prstom dieťaťa, ak mu to dieťa dovolí.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Axamítová-Klaudová: Rozvíjanie reči hrou, Fortuna Libri, Bratislava, 2014.

Autor videa: Silvia Hovorková