Cieľom hry je rozvíjať kreativitu, uvažovanie v jazyku, tvoriť krátke vety alebo dlhšie „príbehy“ s rôznym zakončením. V tomto prípade vidíme, že chlapček s poruchou sluchu má približnú predstavu čo chce povedať, no vytvorenie vety mu ešte robí ťažkosti. Ak je veta veľmi nezrozumiteľná, skúsime ju utvoriť správne a nechať ju dieťa po nás zopakovať. Je na zváženie, či budeme opravovať všetky chyby vo vete alebo radšej budeme rozvíjať príbeh a tvorivosť dieťaťa. Niektoré deti sa pri opravovaní chýb zablokujú a potom si už vety vymýšľať nechcú.

Autor videa: Silvia Hovorková