Cieľom tejto hry je precvičiť si nadradené pojmy (oblečenie, jedlo, ovocie, zelenina, nábytok, dopravné prostriedky…), uvedomiť si súvislosti medzi jednotlivými slovami. Pozor, ak má dieťa oslabenú sluchovú pamäť, čiže si nie je schopné zapamätať viaceré slová za sebou, ktoré sú prezentované iba sluchovou cestou, nebude schopné urobiť túto úlohu bez pomoci obrázku. Ak dieťa nadradené pojmy nepozná, precvičujeme si ich v bežnom živote, keď si prezeráme letáky – „Aha tu je ovocie“, keď upratujeme – „Poď poupratujeme všetky hračky“, keď spolu varíme – „Pomôž mi prosím, nakrájame všetku zeleninu“….

Autor videa: Silvia Hovorková