Cieľom hry je naučiť dieťa s poruchou sluchu pozorne sledovať ústa hovoriaceho, pretože sa mu odzeranie v budúcnosti zíde napríklad v hlučnom prostredí, kde nebude dostatočne rozumieť sluchom. Na začiatok sme vybrali 2 slová (bum, bác), ktoré sa dajú zreteľne odlíšiť, pretože Ú a Á vyzerajú na ústach úplne inak. Pri hre sme doplnili aj motorickú činnosť, aby bola hra pre dieťa zaujímavejšia a mohlo naraz prepojiť viacero zmyslov a plánovanie pohybu – zrak a motoriku. Začíname s izolovanými slovami, no ak je dieťa šikovné, môžeme bez hlasu povedať aj viaceré slová za sebou (bum, bum, bác) a sledovať či si ich bolo dieťa schopné zapamätať a zopakovalo ich v správnom poradí. Všimnite si ako si dieťa opakuje slová nahlas, hoci ich ja prezentujem potichu. Prepája si takto zrakovú pamäť so sluchovou pamäťou.

Autor videa: Silvia Hovorková