Cieľom cvičenia je pomôcť dieťaťu uvedomiť si gramatickú štruktúru vety a rozoznať v nej chybu v jednom slove. Je to pomerne ťažká úloha, vyžaduje od dieťaťa veľa sústredenia. Mnohé deti sú schopné v bežnom rozhovore utvoriť vetu správne, no nájsť chybu v rovnakej vete pri cielenom cvičení nevedia. Oceňte preto akúkoľvek snahu dieťaťa o opravu :-)

Autor videa: Silvia Hovorková