Cieľom úlohy je zamerať sluchovú pozornosť dieťaťa na konkrétne písmeno v slove, cvičíme tzv. fonematické uvedomovanie. Toto je pomerne ťažká úloha, keďže dieťa musí byť schopné rozkúskovať si slovo na jednotlivé hlásky a ešte v ňom danú hlásku aj nájsť (ak tam vôbec je). Niektoré deti túto úlohu zvládnu v predškolskom veku no mnohé nie. Predchodcom tejto úlohy je schopnosť rozoznať písmeno na začiatku slova, potom na konci slova a nakoniec v strede slova pri jednoslabičných slovách (mak, dom, Ema).

Autor videa: Silvia Hovorková