Cieľom tohto cvičenia je vedieť pomenovať jedným slovom, ako sa volajú všetky veci na obrázku – ovocie, zelenina, nábytok, náradie, dopravné prostriedky…. Ak dieťa nadradené pojmy nepozná, precvičujeme si ich v bežnom živote, keď si prezeráme letáky – „Aha tu je ovocie“, keď upratujeme – „Poď poupratujeme všetky hračky“, keď spolu varíme – „Pomôž mi prosím, nakrájame všetku zeleninu“….

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková